Vrácení zboží koupené přes eshop

Zboží pro vrácení/ reklamaci prosíme zasílat přes Zásilkovnu.

Adresujte na výdejní místo:

Zámečnictví Hippo Břevnovská 433/12

V případě plné kapacity využijte Nature market Hošťálkova 1950/27, Praha 6.

 

Přiložte doklad + vyplněný formulář níže:

odstoupeni_eshop                                        

 

 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

 

Kitty Prague s.r.o. – www.kotevbote.cz

IČ: 07720335

Bělohorská 256/47, 169 00 Praha 6

 

Místo, datum

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

 

dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.kotevbote.cz s vámi uzavřela kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky …. Toto zboží jsem převzala dne …

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši … Kč ve prospěch mého bankovního účtu č...., nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

 

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)